Välkommen till Karlskoga kommun.

Denna webbsite är inte kommunens officiella hemsida utan finns på www.karlskoga.se

Välkommen att söka information där.