Dahl, Magnus
Beskrifning öfver Carls-skoga sochn och
därtil hörande bergslag i Wermeland
Örebro, 1779
- pdf fil

För att kunna läsa texten i PDF-format 
behöver du ha Adobe Acrobat Reader 
installerat i din dator.

Hämta Adobe Reader