Karlskoga i bild
Karlskoga för 100 år sedan
Karlskoga då & nu

Karlskoga 1945

 

Garvardalen upp mot kyrkan och sockenstugan på 1870-talet.

Karlskoga på 1870-talet