Karlskogas bryggerier
 


Karlskoga Bryggeri – sedermera Ångbryggeri

På Näset, eller riktigare Bregårdsnäset,  nedanför kyrkbyn grundades år 1851 ett bryggeri av C. J. Otterdahl, som bildade bryggeribolag.

1875 inköptes bryggeriet av Karlskoga Handelsaktiebolag och drevs af detta till 1880, då det såldes till kusinerna Adolf & Erik Bergsten, vilka tillbyggde bryggeriet och ökade tillverkningen.

År 1892 ingick Petrus Nilsson såsom delägare i Karlskoga bryggeri och blev dess disponent. Den förste bryggmästaren var Adolf Bergsten.

Tillverkningen bestod av pilsner, Baijerskt öl, Iskällar- och svagdricka.

Bryggeriet hade en årlig tillverkning av c:a 3.000 hl av lager- och pilsneröl, svensköl, iskällardricka, svagdricka och pilsnersvagdricka samt alla slags läckedrycker och artificiella vatten till ett årligt värde av 40.000 kronor.

För driften användes en elektrisk motor om 5 hk.

Bryggeriet hade 10 anställda (1918).

Ägare:

 • C. J. Otterdahl 1851-1875
 • Karlskoga Handels AB 1875-1881
 • Adolf & Erik Bergsten 1881-1891
 • Adolf Bergsten & Petrus Nilsson 1891-1899

Annons 1883
Annons ur Karlskoga Tidning 1883

Näset 1890
Näset 1890 med Karlskoga Bryggeri

Bryggeriutkörare Olaus Jonsson
Bryggeriutkörare Olaus Jonsson åt Karlskoga Bryggeri vid Näset omkring 1895. Centralhotellet i bakgrunden.
Okänd fotograf

 1897
inregistrerades även företagsnamnet Bregårdens Bryggeri 


Ägare:

 • Adolf Bergsten och Petrus Nilsson
 • Petrus Nilsson 1899-1926
 • Emil Blomqvist 1926-1954. Född 1865 i Söderköpinge. Inträdde i bryggeribranchen vid 18 års ålder och blev efter utbildning bryggmästare vid Norlunds & Holmgrens bryggeri i Göteborg, sedan vid bryggerierna i Åmål och Vingåker. 1897 tillträdde han befattningen som bryggmästare vid Karlskoga Ångbryggeri. Efter att i 25 år innehaft denna befattning blev han på nyåret 1926 ensam ägare till bryggeriet. Dog 1954.
 • Herbert Blomqvist 1927-1958. Son till Emil. Arbetade i företaget tillsammans med fadern. Övertog företaget efter faderns död 1954 tillsammans med Viktor Pehrson, gift med Emil Blomquists dotter Carin.
 • Viktor Pehrson(1901-1993) var utbildad bryggmästare i Tyskland och skötte driften av bryggeriet från 1927 till 1952

Bryggmästare var:

 • Emil  Blomqvist 1897-1925
 • Herman Lyberg 1927
 • Arvid Ekermann 1952-1958. Född den 18/5 1907. Skandinavisk bryggmästareexamen 1932.
  Fortsatta sin yrkesverksamhet inom Pripps bryggerier Göteborg.

Bryggeriet köptes 1958 av Pripps & Lyckholms AB som lade ned verksamheten i Karlskoga.

Under namnet Pripps Karlskogabryggeri flyttades verksamheten den 20 juni 1962 till de nybyggda lokalerna i Odlingen. Lokalerna fungerade som nederlag och distributionsplats för Pripps.

Föreståndare var John Åkerberg.

1963 revs bryggeribyggnaderna på Näset!


Annons 1884
Annons ur Karlskoga Tidning 1884

Karlskoga Bryggeri 1895
En snöig bild av Karlskoga Bryggeri vid Näset år 1895.
Flera byggnader, på den t.v. står det: BRYGERI, en häst med släde fullastade med flaskor. Kusken hette Gustav Kullgren. Längst upp på den lilla höjdent.h. synes ett bostadshus.
Okänd fotograf.

Ångbryggeriet rekommenderar

Bilder på etiketter från Ångbryggeriet.


Möckelnsborgs Svagdricksbryggeri

I januari år 1891 försålde änkefru Beata Boströms barn lägenheten Möckelnsborg till verkstadsarbetaren A. P. Andersson i Bofors. Gården benämndes då allmänt för "Färgeriet" och i åtskilliga år där förut hade i lokalerna därstädes bedrivits färgerirörelse.

I och med överlåtelsen av Möckelnsborg upphörde färgerirörelsen ty Anderssons avsikt var att tillsammans med en kompanjon omändra färgeriet till svagdricksbryggeri.

Bryggeriet startades 1893 under namnet A. P. Anderssons Bryggeri.

A P Andersson. A. P. Andersson

A. P. Andersson var aktiv i nykterhetsrörelsen som styrelseledamot i Karlskoga Allmänna Nykterhetsförbund. Han var ledamot i Karlskoga municipalnämnd och ordförande i Örebro läns västra biodlarförening.

Herr Andersson drev med stor framgång rörelsen  ända till sitt frånfälle år 1927. I samma goda regim drevs bryggeriet sedermera av sönerna Bernhard och Harald Andersson.

Bryggeriet köptes av Katrineholms bryggeri 1954, som drev det fram till 1964, då Pripps bryggerier tog över.

Bryggeriet upphörde med sin tillverkning 1961, men lokalerna användes fram till 1966 som nederlag för svagdricka och läskedrycker.

I april 1966 gick Möckelnsborg upp i rök under Karlskoga brandkårs överinseende. En epok i Karlskoga näringsliv hade gått till ända!

 

Möckelnsborg
Fastigheten Möckelnsborg

Möckelnsborgsannons

Harald Andersson med häst
Bernhard Andersson med häst och svagdrickafat.

Bryggarbilar
Bryggarbilar utan för bryggeriet.Bregårdstorps Bryggeri

Omnämns 1897.

Ägare:

A. P. Andersson


Tillfälligt inregistrerat namn för Svagdricksbryggeriet
.

 

 

Bilder på etiketter från svagdricksbryggeriet.

 


Gustaf Sigurd Carlsson drev en Saft- och vattenfabrik på 1920 talet.

Karlskoga Läskedrycksfabrik

drevs i lokalen Johanneberg. Carlsson hade tidigare arbetat som bryggare i Kungsbacka men var bördig från Tällekullen.


 

 

Johanneberg
Familjen Carlsson utanför fastigheten Johanneberg med Elimkapellet i bakgrunden
.


Tidaholms Bryggeri


hade nederlag i Sandviken 1942.

 


Granbergsdalstorps Bryggeri

Stenbacken Granbergsdal


Omnämns 1905.

Ägare:

 • Carl Henning, Nyvelius och Carl Johan Lindblad

I Karlskoga Tidning anges den 5 april 1898 att Nyvelius öppnat Speceri- & Diversehandel i Stenbacken. Han hade där eget bryggeri och sålde svagdricka för 2 öre litern i träkaggar.

Affären stängdes 1939 p.g.a. kriget.

Carl Johan Lindblad var född 1872 i Svartå och dog den 18/9 1935 i Degerfors.

Han kom tidigt till Degerfors och fick anställning vid en svagdricks- och läskedrycksfabrik där.

På 1890-talet övertog Lindblad fabriken och passade då på att ändra namnet till Svenska Frukförädlingsfabriken, Degerfors.