Dialektord i Karlskogamålet

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Hur har Karlskogamålet uppkommit?

Gemensamt för de värmländska folkmålen är att de är påverkade av såväl öst- som västgötiska dialekter, men i viss mån även av norskan och finskan.

Karlskogamålet har därutöver egna särdrag, men även här kan man spåra en viss påverkan från de gränsbygder som karlskogingarna har haft kontakt med. Karlskogamålet är sålunda besläktat med både den västra värmländskan och närkingskan, men eftersom bygden har legat relativt avskild så har det medverkat till att den speciella dialekten inom Karlskoga bergslag har uppkommit.

Folkmålet i Karlskoga har emellertid förändrats över tid och anpassat sig till det rådande riksspråket. Den utvecklingen påskyndades när läskunnigheten blev allmän. Likaså har dialekten påverkats av den betydande inflyttning som har skett från andra orter.

För att åt eftervärlden bevara ålderdomliga och typiska ord och uttryck i Karlskogamålet upptecknade på 1940-talet den förra lärarinnan Lovisa P:n Karlsson omkring 500 dialektala ord som använts i Karlskoga, men som också förekommer i andra trakter. Det är dessa 500 ord som återfinns i den här webbordboken eller som talesättet lyder:

- Dä ä mäskicka så dä tyr, sa karlskogingen.