Dialektord i Karlskogamålet

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Abbesbok

Abc-bok

abeste

A, b, c, d

ackerdere

resonera

aen

en annan = jag; "Tocken får inte en aen jöre" = Så får inte jag göra

aftaval

aftonvard

anless

annorlunda (anlesser)

anna, höanna

höbärgningstid

arn

aln, arner, arna, arnera

aern

bakugnshäll, ugnsbotten

anture/antura säj

tog illa vid sig

asche, ascha på stoern

vrida och flytta sig på stolen

ave, ave sej

gå galet; har ava sej fôrn