Fornlämningar i Karlskoga socken
1-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-
250 10E 6h (By/gårdstomt) Granbergsdal "Lindås". Gårdstomt 100x50 m. Läget för Lindås enligt karta från 1798. Tomten är bebyggd.
251 10E 6h (Boplats utan synlig anläggning) Bofors skjutfält Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Inom det ca 35x20 m. st. (Ö-V) området påträffades i den eroderade strandzonen några få kvartsavslag. Beväxt med blandskog.
252 10E 6g (Boplats utan synlig anläggning) Bofors skjutfält Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning inom det 30x20 m. st. (NÖ-SV) området påträfades i det eroderade strandhaket en huggen flintbit och 1 kvartsavslag.
253 10E 6h (Boplats utan synlig anläggning) Bofors skjutfält Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning inom det 25x15 m. st. (NÖ-SV) området påträffades i strandzonen 12 kvartsavslag, 1 flintavslag samt 1 fragmentarisk blockskrapa.
254 10E 6h

(By-/Gårdstomt)

Älgsimmen "Älgsimtorps gamla tomt". By-/Gårdstomt 80x40 m. (Ö-V). Läget för Älgsimtorp enligt karta från 1753. I området är en sentida husgrund. En jordkällare samt en stensatt källa.
255 10E 5h

(Milstolpe)

Villingsberg Milstolpe gjutjärn 0.8 m. h., 0.39 m. br. och 0.035 m. tj. På den åt Ö profilerade sidan är texten: BvH 1/4 MIL ÅR 1847. Postament av gråsten 1.2x1.2 m.(190-390 gon) och 0.5 m. h. Tidigare Raä nr. 19 i Hidinge socken.
256 10E 5h

(Milstolpe)

Villingsberg Milstolpe gjutjärn 0.8 m. h., 0.39 m. br. och 0.035 m. tj. På den åt Ö vända sidan är texten: BvH 1/2 MIL ÅR 1847. Postament av gråsten 1.3x1.3 m.(N-S) och 0.5 m. h. Tidigare Raä nr. 44, Hidinge socken.
257 10E 5h (By/Gårdstomt) Villingsberg 1:7 Gårdstomt ca 200x150 (N-S) bebyggd med 2 byggnader, sannolikt militärförråd. Läget för Kringelhult enligt karta 1751. Beväxt med lövträd.
263 10E 5f Fyndplats
Fyndplats för trindyxa med rundovalt tvärsnitt och slipad egg.