Fotograferna
Albin Andersson & Pontus Andersson

 


Albin Andersson föddes i Arboga den 24 augusti 1866.

Han kom som ung till Karlskoga och startade fotoateljé 1883 tillsammans med Mauritz Edlund från Arboga, för att några år senare fortsätta verksamheten i egen regi.

Fotografiateljérna fanns i John Ekstrands gård vid torget.

Karlskoga Tidning skriver i december 1891:

"ateljéer(na) är antagligen, med dess charm, belysning och dess från utlandet införskrivna instrument och dekorationer, en av de finaste i Vermland och Vestmanland. Dertill har herr Andersson ateljéer i Nora stad och en, öppen endast under sommarmånaderna, i Grythytteheds kyrkoby. Jemte fotografien driver han dess jemte en vidtomfattande affär med tavelramar och album m.m. till yrket hörer. Flera porträtter i kroppstorlek (bromidförstoringar) har från hans ateljéer i Karlskoga utsläppts, deribland senast af Nora-Karlskoga jernvägs skapare, bruksegare Carl Lindberg och Pehr Lagerhjelm, hvilka sistnämnda två porträtt pryda nämnda järnvägs trafikexpeditioner.

Vyer i hundratal ha derjämte under de senaste somrarna tagits af de vackraste herrgårdar och bruk m.fl. ställen i Karlskoga, Nora samt Grytthyttehed och Hellefors bergslager."

Den 1 december 1903 eldhärjades Ekstrandska fastigheten och så gott som hela fotoarkivet förstördes. En äldre ateljé vid Bergsmansgatan hyrdes nu, till Ekstrand byggde ny fastighet på brandtomten, där Albin Andersson fick en rymlig och modern ateljé.

Bronsmedalj och diplom erhöll Albin Andersson vid fotografiska industriutställningen i Stockholm i november 1894. Han erhöll diplom i fotografiska utställningen i Uddevalla december 1894.

Albin Andersson erhöll i december 1899 fotografisk tidskrifts pristäflan i Stockholm, i interiörer 1:a pris. Erhöll vid utställningen i Karlskoga i juni 1903 1: pris. Albin Andersson erhöll även 2:a pris i afdelningen för arkitektur vid den internationella fotografiutställningen i Berlin, hösten 1903.

I maj 1900 köpte Albin Andersson Ada Lindes fotografiateljéer i Arboga.

Albin Andersson var en skicklig industrifotograf.

Den 23 december 1909 avled Albin Andersson efter en kort tids sjukdom.

 


John Ekstrands fastighet Ekebo med Albin Anderssons ateljé. Bilden från omkring år 1900.

 

 

 


Handlare Johan Ekstrand uppför ny affärsbyggnad
efter branden i december 1903.


 

Pontus Andersson  -  fotograf

Pontus Andersson föddes på Grönfeltsgatan i Karlskoga den 4 juli 1886. Fadern, Anders Gustaf Karlsson, var byggmästare på Bofors.

Efter skolgången började han arbeta i modellverkstaden på Bofors. Efter ytterligare studier arbetade han som konstruktör med ritkopiering som huvuduppgift.

Den första kameran köpte fadern åt Pontus av en av ingenjörerna på Bofors för 25 kronor.

Våren 1903 antogs Pontus som elev hos fotograf Albin Andersson. I tre år stannade Pontus hos Albin Andersson, varpå följde ett år på ateljé i Jönköping, sedan i Kristianstad ett halvt år. Pontus Andersson sökte och fick därpå arbete åt ateljé Jaeger, som bl.a. skulle illustrera det stora bokverket "Svenska slott och herresäten". I sällskap med bokverkets redaktör, Albin Roosval, reste Pontus runt i framförallt Sörmland och Uppland och fotograferade exteriörer och interiörer av alla dessa slott och herresäten som dokumenterats i bokverket. Slottsfotograferingen skedde huvudsakligen på sommaren. Vintertid arbetade Pontus för atelje Jaeger som teaterfotograf och "hovfotograf".

Midsommar 1910 övertog Pontus Andersson, Albin Anderssons fotoateljé i Karlskoga.

I en lång följd av år hade Pontus Andersson all fotografering på Bofors. Pontus var även närvarande med kamera vid kungajakterna på Villingsberg med Kung Gustav V.

Den 17 maj  1971 avled Pontus Andersson. Hembygdsföreningen i Karlskoga fick i gåva av sterbhuset alla glasplåtar som fanns kvar efter Pontus, ca. 2 ton!!

Fotograferna Tryggve Gustafsson och Sven Charlie Falk sorterade plåtarna och framkallade en stor del av "Karlskogabilderna", som nu utgör grundstommen i Karlskoga Bergslags Hembygdsföreningens stora fotoarkiv.   


Fotograf Pontus Andersson

 

 

 


Ekstrands hus 1904 återuppbyggt efter branden


Källor: Karlskoga bergslag förr och nu 10(1958-1959) Karlskoga.
I våra kvarter : Karlskoga på 40-talet/ Alf Bande  Hudiksvall, 1996.
Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings bild och klipparkiv.