Några viktiga årtal och händelser i Karlskoga
under 1800- och 1900-talen
1800-1929   1930-1949   1950-1969    1970-1979   1980-1989    1990-1999
 
1950-tal


1950


Folkmängd 31 303.

 

1952

Karlbergsskolan invigs av ecklisiastikminister Ivar Persson den 19 april.

Den 12 juli öppnar fritidsgården Lunedet för allmänheten.

 

1953 Konsum öppnar sitt nya varuhus Aveny i nya Folkets Hus den 4 september.

 

1957

Bofors hytta rivs. Den uppfördes 1873-1874.

Den 18 maj invigdes nya byggnader för Högre Allmänna läroverket.

 

1958

Mijares-Schreibers cirkusbyggnad rivs i augusti.


Cirkus Mijares-Schreiber

 

1959

31 maj. Nya posthuset vid Katrinedalsgatan står färdigt.

Nya Örebrovägens sträckning från Sommarbrickan mot Villingsberg öppnas i juni.

 

1960-tal


1960


Folkmängd 35 456.

Strandpromenaden längs Möckeln från Grönfeltshagen mot Aggerud färdigställs.

 

1961

De första fastigheterna i området Ekeby är klara för inflyttning.

Nya Degerforsvägen öppnas för trafik den 30 oktober.

 

1964

Den 25 juni öppnar det nya friluftsbadet i Sandviken med campinganläggning.

Första etappen av nya E18 genom Karlskoga är färdig för trafik.

 

1965 Nya affärshuset "Bergslagshuset" vid Bergsmansgatan invigs i september.

 

1966

Bergslagsskolan invigs den 2 april.

Den 29 maj avgår den sista rälsbussen på Nora Bergslags Järnväg mot Nora.

Nya Nobelstadion invigs i oktober.

Rivningen av Bofors idrottsplats påbörjas.


Bofors idrottsplats

 

1968

Den 8 juni firar 6000 personer Karlskoga Folkparks 50-årsjubileum.

Karlskoga mejeri upphör i september.

 

1969

Den äldsta biografen rivs. "Karlskoga-bio", som byggdes 1912 av Robert Nordström.


Karlskoga Bio. Till höger Logen IOGT-NTO:s hus.


Den 24 mars invigs Boåstunneln, som förbinder verkstäderna i Boåsberget med Bofors.