Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
 länk till webbplatsen


Hembygdsföreningens syften

Föreningen vill

  • slå vakt om bygdens kulturella arv och dess traditioner

  • ge kunskap om bygden och alla dess livsyttringar

  • värna dess natur och miljö

  • främja kontakterna mellan bygdens invånare och mellan Karlskoga och karlskogingar i förskingringen.

Föreningens arbetsområden är mångskiftande. De samlar människor med vitt skilda intressen.

  • Vi vårdar bergsmansgården i Aggerud och dess kulturhistoriskt värdefulla samlingar. Året om anordnas träffar på gården med varierande program.

  • Vi bedriver lokalhistorisk forskning. I föreningens arkiv finns ett rikhaltigt material från vårt dokumentationsarbete (noteringar, klipp, bilder, film, bandupptagningar etc). Emigrantarkivet innehåller information om alla som utvandrat från Karlskoga bergslag. Insamlade och deponerade originalhandlingar finns i Folkrörelsernas arkiv i Karlskoga bibliotek.

  • Vi ägnar oss åt publicistisk verksamhet och ger bl.a. ut årsboken "Karlskoga bergslag"

  • Vi tar del i omvårdnaden av kulturhistoriskt intressanta miljöer i bygden.


Hembygdsföreningen vårdar kulturmiljöer i bygden


Häradshäktet i Källmo

Historik

 

Kort historik över Karlskoga Bergslags
hembygdsförenings verksamhet

 

Hembygdsföreningens samlingar av fotografier, klippsamlingar, årsböcker och andra skrifter har använts som faktabas för basen "Kultur & Historia i Karlskoga".

Projektet hade inte kunnat genomföras utan föreningens stöd och hjälp.


 


Bergsmansgården i Aggerud

 


Medlem i Sveriges Hembygdsförbund