Kultur & Historia i Karlskoga KK-projektet 

Ett projekt
av Arkivcentrum i Örebro län - Karlskoga bibliotek - Örebro läns företagsarkiv - Örebro läns museum - Örebro länsbibliotek - Örebro stadsarkiv

Staden

Bebyggelsen
Bryggerierna
Dagstidningarna
Fornlämningar
Hyttor och bruk 

Händelserna
Kanonloppet  
Karlskoga i bild 
Kyrkan

Människorna
Dialekten
Alfred Nobel
Algot Holmström
Albin & Pontus Andersson  
Boås-Beata
Cirkusdrottningen 
Don & the Mob

Edit Gren
Kalle Thyras
Karlskogakonstnärerna
Mor i Vall
Sten & Stanley  

Tryck och Källor
Affischer
Dahl, Magnus:  Magnus: Beskrifning öfver Carls-skoga sochn och därtil hörande bergslag i Wermeland Örebro, 1779
Domböcker 1703-1707

Lokalhistoriska artiklar (pdf-filer) 
Om Karlskoga bergslag (1779)
Sockenstämmoprotokoll 1659-1700

 Länkar
Karlskoga Bergslags hembygds förening
Karlskogaemigrationen
Karlskoga i nationell arkivdatabas (NAD)

Gråbo
Karlskoga i arkiven

Litteraturen om Karlskoga (Excel-fil)
Nobelmuseet