Karlskogakonstnärer

 

 

Wilhelm Bergewing | Bernt Johansson | Helge Nysell | Einar Person | Oscar Person | Herman Södersten

 

 

Dagens aktiva konstnärer har genom sidorna "Karlskogakonstnärer på "nätet" en möjlighet att presentera sig själv och sin konst för alla intresserade på Internet.

Herbert Walås konstnärsliv dokumenteras på Internet genom ett projekt i Karlskoga Kultur- & Föreningsförvaltnings regi.

Övriga konstnärer på denna sida är ett urval av personligheter som betytt mycket för Karlskogas konstnärsliv i slutet av 1800-talet och under 1900-talet!

Den konstnärliga verksamheten i Karlskoga har ända sedan Arvid Karlsteens dagar varit livaktig och omfattande.

Karlsteen, Arvid Jonasson föddes den 16 mars 1647 på "Getskogens gård" i Karlskoga, son till bruksbokhållaren, sedermera lantmätaren och kartografen Jonas Kjellander. Gården "Getskogen" har av Karlsteens levnadstecknare, fil. Dr. Stig Stenström, antagits vara Gelleråsen, ehuru gårdsnamnet förvanskats.

Karlsteen lärde konsten att gravera eller "snida" järn hos myntmästarna vid Avesta myntverk, där en stor del av de svenska mynten vid denna tid präglades. Sitt konstnärskap förkovrade han sedan under resor till utlandet, bl.a. till Paris, London och Holland.

1674 blev han utnämnd till kunglig medaljgravör.

Karlsteen adlades av Karl IX.


Ett antal betydande konstnärer vistades i korta perioder i Karlskoga med omnejd under 1700- & 1800-talet:

Carl Gustaf Gillberg föddes 1774 på Malma i Badelunda socken i Västmanland.

Redan vid elva års ålder antogs han som elev vid Konstakademien i Stockholm, samtidigt som han fick handledning i gravyrkonsten av sin fader. Han blev elev till Johan Fredrik Martin och landskapsmålaren Louis Belanger vid akademien.

Gillberg gjorde flera resor genom Sverige och utförde  ett stort antal teckningar och akvareller, bl.a. från bruksmiljöer i Närke och Värmland. Från hans tid i Karlskoga, 1806, finns flera bilder bevarade från Bofors, Valåsen och Ölsboda. I Kungliga bibliotekets samlingar finns bl.a. svartkritteckningen "Utsigt af Vattenfallet vid Wahlåsens Bruk i Wermland":


Utsigt af Vattenfallet vid Wahlåsens Bruk i Wermland av C.G. Gillberg 1806.

Akvarellen "Valåsens herrgård", som nu hänger i Bofors Hotell, ansågs länge vara ett verk av Johan Fredrik Martin eller den kände landskapsmålaren Pehr Nordquist, som båda besökte Värmland kring sekelskiftet 1800:Valåsens herrgård av C G Gillberg 1806.

Det dröjde ganska länge innan man upptäckte en signatur vid vänstra trädet till höger, där det står "C.G. Gillberg 1806".

Nästan exakt 100 år efter Gillberg utförde Anselm Schultzberg, 1907, en större målning med samma motiv.  Den tavlan hänger nu i Karlskoga bibliotek.


Erik Gustaf Geijer hade flera kopplingar till Karlskoga. Anledningen var hans släkt- och intressegemenskap med Pehr Lagerhjelm.

Lagerhjelm ägde under åren 1812-1853 Bofors och är kanske den som betytt mest för brukets omvandling till en modern industri. Pehr Lagerhjelm  hade även starka kulturella intressen. Han hade ett stort bibliotek, var en god musiker och uppskattade god konst. Genom sitt medlemskap i Götiska Förbundet kom han i kontakt med många av tidens ledande kulturpersonligheter, som ofta gästade honom i Bofors herrgård, där han hade sitt hem.

Genom släktskap på både fädernet och mödernet var Lagerhjelm och Geijer befryndade med varandra.

Det är kanske inte så känt att professorn, historikern, skalden och kompositören Erik Gustaf Geijer även var en flitig tecknare och målare. Under studenttiden var han bl.a. elev till Pehr Nordquist, som i sin tur varit elev till Elias Martin. Geijer brukade bl.a. roa sig med att rita karikatyrteckningar under utdragna riksdagsdebatter. Under sina talrika besök hos Pehr Lagerhjelm brukade han ha ritblock och målarfärger med sig.

 Geijer
Motiv från Bofors 1820 Erik Gustaf Geijer.

På en liten holme i Timsälven utanför herrgårdsparken lät Lagerhjelm inreda en diktarstuga, Heddelund, som Geijer fick disponera under sina vistelser i Bofors. Här skrev han bl.a. "Blå boken" 1837, som innehåller samlade aforismer.


Axel Nordgren föddes 1828 i Stockholm. Han utbildade sig under åren 1845-50 vid Konstakademien i Stockholm. 1848, då han var 20 år, besökte han Karlskoga, där han bl.a. målade flera bilder, som idag får anses ha ett synnerligen stort dokumentärt värde. I Bofors Hotell kan man se Nordgrens målning "Björkborns spiksmedja".

Axel Nordgrens målning "Utsikt över Karlskoga kyrkby" har troligen inte samma dokumentära exakthet som den tidigare omnämda målningen. Vi känner igen kyrktornet och Valåsens Herrgård.

Möjligen är det Storängens gård som ligger längst till höger på bilden. Målningen finns återgiven i Allhems landskapsbok "Värmland" från 1956. En liten målning med samma motiv av Nordgren finns i Karlskoga församlings ägo.

Axel Nordgren
"Karlskoga" 1848  Axel Nordgren.

 


 

Länkar

 


Källor:

Steckzen, Birger: Bofors en kanonindustris historia. Stockholm, 1946

Värmland / redaktion: Richard Holmström och S. Artur Svensson ; text: Sven Stolpe och Harald Elovson ; inledning: Tage Elander ; foto: Erik Liljeroth. Malmö: Allhelms, 1956

Svenskt konstnärslexikon : tiotusen svenska konstnärers liv och verk / redaktionskommitté: Johnny Roosval ... ; redaktion: Gösta Lilja ... Bd 1-5 Malmö: Allhems, 1952-1967

Lönnberg, Egil:  Karlskoga i konsten. Karlskoga Bergslag förr och nu årgång (11) 1960-1961 sid 78-92

Otryckta handlingar:

Studiematerial framställd av John Waller,  konstnär och fd. kultursekreterare i Karlskoga.