Karlskogas dagstidningar
 

Den första svenska tidningen, som dessutom fortfarande ges ut,  är "Ordinari Post Tijdender" (nu Post- och Inrikes Tidningar). Den började ges ut år 1645.

I Storbritannien kom The Times (1788) att bli modell för den seriösa nyhetstidningen med en självständig hållning gentemot makthavarna. På den europeiska kontinenten startade tidningar som Allgemeine Zeitung (1798) och  Le Figaro (1854).

I Sverige startade Aftonbladet år 1830.

Det första försöket att publicera en tidning i Karlskoga gjordes redan 1845 av brukspatron och assessorn Pehr Lagerhjelm på Bofors, som julen 1845 gav ut en "tidning" med namnet "Den ljugande posten". Den bestod av ett halverat folioark. Texten är uppdelat i 2 spalter med rubiker och några små vinjetteckningar som säkert utförts av författaren. Större delen av texten är skriven med assessorns karakteristiska, lättlästa och välformade handstil. Den lilla tidningen var en anspråkslös tillfällighetspublikation, avsedd att roa familjen och vänkretsen.

Texten återgavs i sin helhet i Boforskoncernens tidning B-pilen nr 6 1959.

Karlskogas Tidning, ortens första "riktiga" tidning, startade med sitt första nr, den 5 december 1883. Sex sidor med diverse nyheter, annonser och berättelser erbjöds prenumeranterna eller lösnummerköparen. Redaktör för tidningen var Lars Elfving och tidningen var en avläggare till Nora stads och bergslags tidning och den trycktes också i Nora på C.E. Bergstrands boktryckeri.

Karlskoga Kuriren har sedan 1988 den fasta redaktionen i Karlskoga, innan dess fanns huvudredaktionen i Örebro med en lokalredaktion i Karlskoga.

Nerikes Allehanda och Nya Wermlandstidningen har eller har haft lokalredaktörer i Karlskoga.
De andra tidningarna har under olika perioder haft en ambition att bevaka Karlskogaregionens lokalnyheter.

Namn Utgivning Tryckeri Utgivare nr/vecka
Bergslagernas nyheter
tidning för Nora, Karlskoga, Grythyttehed, Järnboås, Hjulsjö, Hellefors och Bjurkärn
Provnummer: 1898-10-18,
1898-11-04
Utgiven:
Örebro 1898-1899
Nya Tryckeri AB, Örebro Redaktör:
Johan Erik Kvist
Lokalredaktör i Karlskoga:

Johan Lindholm
1 nr/vecka

Småfolkets tidning i Nora och Karlskoga Bärgslager samt Grythytte och Hällefors härad
Örebro
1909-11-05 - 1910-04-15
Nya Tryckeri AB, Örebro Ansvarig utgivare
& redaktör:
Birger Thage Thessing
1 nr/vecka
Karlskoga Allehanda Karlskoga
Provnummer  6/12 1899,
1900 -01-03, 01-10
& 01-13
Nya boktryckeriet Karlstad Ansvarig utgivare
& redaktör:
Per August Axelsson
2 nr/vecka
Karlskoga Bergslag Karlskoga
Provnummer 24/11, 26/11, 29/11, 1937
1937-12-01 - 1938-12-31
Nya A.-B. Örebro Dagblads tryckeri Ansv. utg.:
Johan Erik Hjalmar Gustafsson
Red.:

Erik Gustafsson
Ägare: Karlskoga Bergslags tidning AB
3 nr/vecka
Karlskoga
1987-11-02 -1988-11-30
Tryckericentralen Örebro Ansvarig utgivare: Sten Renglin
Redaktör: 1987-11-02 - 1988- 04-02 Göran Färm.
1988-04-05 -

Lars Ilshammar
6 nr/vecka
Karlskoga
Grundad 28/11 1941
1941 - 1988 Lokaledition till Örebro Kuriren
Från 1/12 1988 fristående från Örebro Kuriren.
Mediahuset i Örebro AB Ägare: Karlskoga Kuriren AB
Tryckeri: Mediahuset i Örebro AB
Ansv. utg.:

Lars-Inge Eriksson
6 nr/vecka
Karlskoga Nyheter/
frisinnad nykterhetsvänlig tidning
för Karlskoga bergslag
Karlstad
Efterföljare till  Värmlands
läns tidning. Karlskogaupplagan

Tryckt i Karlstad   Provnummer
30/3 1916 
1916-04-01 - 1918-01-19
AB Värmlands läns tidnings boktryckeri, Karlstad Ansvarig utgivare
& redaktör:
Johan Viktor Palmqvist
3 nr/vecka
Lindesberg
Provnummer 1880-12-18
1881-01-07- 1885-08-06
1880-1881-10-21 Lindes-Posten trycker,
därefter Karlskoga-Postens tryckeri, Lindesberg
Ansvarig utgivare
& redaktör:
Anders Ericsson
1 nr/vecka
Karlskoga  1883-11-16 - NWT Press AB, Karlstad Ansvarig utgivare och chefredaktör: Hans Jansson 6 nr/vecka
Örebro 1843-03-04 - Nerikes Allehanda Tryck AB, Ansvarig utgivare:
Krister Linnér
6 nr/vecka
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING
Nora
1866-03-31--1964-10-21
Franz Oscar Peterssons Startad av Franz Oscar Petersson och Carl Emil Bergstrand 2 nr/vecka, fr 1924 3 nr/vecka

Nya Kristinehamnsposten

Kristinehamn
1886-01-05--
NWT Press AB, Karlstad Ansvarig utgivare :
Jan Bergstam
3 nr/vecka
Karlstad  1851-01-02 - NWT Press AB, Karlstad Ansvarig utgivare:
Staffan E Ander
3 nr/vecka
Wemlands Allehanda
Kristinehamns  och östra Wermlands allmänna nyhets- och annonstidning
Kristinehamn
1872-01-27  till 1915-12-30
H. Halls tryckeri, Kristinehamn Ansvarig utgivare 1872: Herman Hall 1 nr/vecka
Värmlands Läns Tidning
Karlskogaupplagan.
Tidning för Karlskoga härad
Karlstad
1915-09-28 - 1916-03-30
C Forssells boktryckeri, Karlstad Ansvarig utgivare
& redaktör:
Åke Wikander
3 nr/vecka


Litteraturförteckning:

Lundstedt, Bernhard: Sveriges periodiska litteratur 1645-1899 : bibliografi D. 3 : Periodisk litteratur tryckt i landsorten 1813-1899 , Stockholm, 1969.

Ranius, Allan: Litteratur om  Karlskoga bergslag, Vetlanda, 1966.

Teijler, Börje: Litteratur om Örebro län : D. 2 : Länet utom Örebro stad, Örebro, 1987.

Tollin, Sven: Svensk dagspress 1900-1967, Stockholm, 1967.

Projektet Nya Lundstedt: http://www.kb.se/nl/nlframe.htm

2000-06-01
jan.christersson@karlskoga.se