Förtroendemannaregister

Kommunfullmäktige

Sekr Anette Jonson tel 612 64

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga