Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Rosberg, Margaretha  (M)

Telefon bostad: 0586-151 19
Telefon mobil: 0768-71 92 19
E-post 1: margaretha.rosberg@karlskoga.se
E-post 2: margaretha.rosberg@telia.com
Valkrets: Ej angiven
margaretha_rosberg.jpg