Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Sandberg, Carola  (S)

Hemadress:
Noravägen 83
691 54  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-72 52 70
E-post 1: carola.sandberg@karlskoga.se
E-post 2: carola49@telia.com
Valkrets: Ej angiven
carola_sandberg.jpg