Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Jonsson, Urban  (S)

Telefon mobil: 0586-61607
E-post 1: urban.jonsson@karlskoga.se
E-post 2: jonsson.urban@telia.com
Valkrets: Ej angiven
urban_jonsson.jpg