Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Thuvander, Boo  (S)

Hemadress:
Klarbärsvägen 105
691 47  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-334 17
Telefon mobil: 070-334 17 46
E-post 1: boo.thuvander@karlskoga.se
E-post 2: boo.thuvander@telia.com
Valkrets: Ej angiven
boo_thuvander.jpg