Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Ståhlberg, Göran  (S)

Hemadress:
Yttre Lötsvängen 65
691 35  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-545 80
Telefon mobil: 070-736 55 93
E-post 1: goran.stahlberg@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
göran_ståhlberg.jpg