Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Karlsson, Britt-Marie  (S)

Hemadress:
Bladvägen 7
691 48  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-541 45
Telefon mobil: 070-301 41 78
E-post 1: bm.karlsson45@gmail.com
Valkrets: Ej angiven
brittmarie_karlsson.jpg