Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Eriksson, Liselotte  (S)

Hemadress:
Västra rävåsgatan 4B
691 35  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-72 87 27
Telefon arbete: 0586-622 07
Telefon mobil: 070-578 45 54
E-post 1: liselotte.eriksson@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
liselotte_eriksson.jpg