Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Eriksson, Liselotte  (S)

Hemadress:
Körvägen 15 B
691 52  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-72 87 27
Telefon arbete: 0586-622 07
Telefon mobil: 070-578 45 54
E-post 1: liselotte.eriksson@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
liselotte_eriksson.jpg