Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Gustavsson, Christina  (S)

Hemadress:
Nedre Trädgårdsgatan 14
691 41  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-555 86
Telefon mobil: 070-4162520
E-post 1: christina.gustavsson@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
christina_gustavsson.jpg