Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Lyckeborn, Anneli  (L)

Hemadress:
Rimfrostvägen 9
691 52  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-540 90
Telefon mobil: 076-826 40 90, 0586-617 48
E-post 1: anneli.lyckeborn@karlskoga.se
E-post 2: anneli.lyckeborn@bahnhof.se
Valkrets: Ej angiven
anneli_lyckeborn.jpg