Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Gustafsson, Leif  (V)

Hemadress:
Eldarevägen 3
691 53  KARLSKOGA
E-post 1: leif.gustafsson@karlskoga.se
E-post 2: leif.barsax@telia.com
Valkrets: Ej angiven
leif_gustafsson.jpg