Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Karlsson, Ola  (M)

Hemadress:
Stockforsen 677
691 92  GRANBERGSDAL
Telefon bostad: 0586-131 15
Telefon arbete: 073-831 31 15
Telefon mobil: 073-831 31 15
E-post 1: ola.karlsson@karlskoga.se
E-post 2: ola.karlsson@moderaterna.se
Valkrets: Ej angiven
ola_karlsson.jpg