Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Axelsson, Sven-Olov  (S)

Hemadress:
Husarvägen 6
691 53  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-301 64
Telefon arbete: 0586-61580
Telefon mobil: 0706-38 23 24
E-post 1: svenolov.axelsson@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
sven_olov_axelsson.jpg