Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Averås, Ulla  (M)

Telefon bostad: 0586-72 53 00
Telefon mobil: 073-054 47 31
E-post 1: ulla.averas@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
ulla_averas.jpg