Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Angenete Gillberg, Britta  (L)

Hemadress:
Hotellgatan 7 B
691 31  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-527 11
Telefon mobil: 0708-424426
E-post 1: britta.angenetegillberg@karlskoga.se
E-post 2: britta.gillberg@comhem.se
Valkrets: Ej angiven
britta_angenete_gillberg.jpg