Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Andersson, Inga-Lill  (C)

Telefon arbete: 0586-616 75
E-post 1: ingalill.andersson@karlskoga.se
E-post 2: inga-lill.andersson@centerpartiet.se
Valkrets: Ej angiven
inga-lill_andersson.jpg