Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Bergqvist, Tomas  (S)

Hemadress:
Evavägen 5
691 54  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-72 55 96
Telefon mobil: 070-608 79 16
E-post 1: tomas.bergqvist@karlskoga.se
E-post 2: tomas.bergqvist49@outlook.com
Valkrets: Ej angiven
tomas_bergqvist.jpg