Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Hultkrantz, Lars  (L)

Telefon bostad: 0586-346 04
Telefon arbete: 019-30 14 16
Telefon mobil: 0707-384 124
E-post 1: lars.hultkrantz@karlskoga.se
E-post 2: lars.hultkrantz@oru.se
Valkrets: Ej angiven
lars_hultkrantz.jpg