Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Johansson, Reidar  (S)

Hemadress:
Stamparebacken 4 E
691 53  KARLSKOGA
E-post 1: reidar.johansson@karlskoga.se
E-post 2: stampen4e@bahnhof.se
Valkrets: Ej angiven
reidar_johansson.jpg