Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Slagner, Niina  (S)

Hemadress:
Boåsvägen 25 B
691 33  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-580 29
Telefon arbete: 070-416 24 15
Telefon mobil: 072-932 63 64
E-post 1: niina.slagner@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
niina_laitila.jpg