Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Pettersson, Göran  (S)

Hemadress:
Diskusvägen 6 D
691 54  KARLSKOGA
Telefon mobil: 070-668 85 35
E-post 1: goran.pettersson@karlskoga.se
E-post 2: goran.a.pettersson@gpda.se
Valkrets: Ej angiven
göran_pettersson.jpg