Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Borén, Kristina  (KD)

Hemadress:
Malmhagsvägen 21 D
691 36  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-556 79
Telefon mobil: 070-550 20 07
E-post 1: kristina.boren@karlskoga.se
E-post 2: kristina.boren@telia.com
Valkrets: Ej angiven
kristina_boren.jpg