Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Rosberg, Alf  (M)

Telefon bostad: 0586-151 19
E-post 1: alf.rosberg@karlskoga.se
E-post 2: alfrosberg@telia.com
Valkrets: Ej angiven
alf_rosberg.jpg