Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Karlsson, Johan  (S)

Telefon arbete: 019-17 76 82
Telefon mobil: 076-714 68 28
E-post 1: johan.karlsson@karlskoga.se
Valkrets: Ej angiven
johan_karlsson.jpg