Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Bennysson, Peter  (S)

Hemadress:
Skrantabacken 1 B
691 42  KARLSKOGA
Telefon bostad: 0586-54623
Telefon arbete: 0586-32880
Telefon mobil: 070-683 22 54
E-post 1: peter.bennysson@karlskoga.se
E-post 2: peterbennysson@comhem.se
Valkrets: Ej angiven
peter_bennysson.jpg