Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Loiske, Marketta  (MP)

Telefon mobil: 073-932 87 11
E-post 1: marketta.loiske@karlskoga.se
E-post 2: marketta.loiske@gmail.com
Valkrets: Ej angiven
marketta_loiske.jpg