Skriv ut

Barn och ungdomsföreningar (2024)

Årligt föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultatrapport, Balansrapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Drogpolicy, Drog-/dopingpolicy, Stadgar

Vem kan få föreningsstöd - Barn- och ungdomsförening

Innebär att man har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0-25 år och som har sökt LOK-stöd eller motsvarande.


Utbetalning

Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.

Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.


Förseningsavgift

Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen
  • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
  • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.

Kommunen påminner inte om saknad ansökan.


För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: Första oktober).