Skriv ut

Sociala föreningar (2024)

Årligt föreningsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultatrapport, Balansrapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Stadgar

Vem kan få föreningsstöd - Social förening

Vilket innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har, eller allvarligt riskerar att få, sociala problem och som annars kan komma att bli beroende av stöd från socialtjänstens IFO-verksamhet.

Utbetalning

Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.

Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.


Förseningsavgift

Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen
  • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
  • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.

Kommunen påminner inte om saknad ansökan.


För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: Första oktober).