Skriv ut

Vänortsbidrag (2024)

Övriga bidrag


Bidragsberättigad förening kan ges ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för vänortsutbyte.

Det gäller både vid resa till vänort eller som värd för vänortsbesök.

Redovisning ska ske över att besöket har ägt rum och återbetalning sker om så inte har skett.

Utbetalningsplan
  • 90% av beslutat belopp utbetalas efter beslutet.
  • resterande 10% utbetalas efter att godkänd rapport insänts

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in