×
Information
Här finner du information om bidragsformer i Karlskoga kommun.
För komplett bidragsinformation se Bidrag och stöd i Karlskoga.
Hur gör jag?
För att kunna registrera ansökningar krävs att er förening tilldelats ett användarnamn och lösen.
Detta får du genom att kontakta kommunens föreningskonsulent.
Övriga bidrag
Skötselbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Årligt bidrag

Vänortsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Bidragsberättigad förening kan ges ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för vänortsutbyte. - Det gäller både vid resa till vä...

Övriga bidrag
Extra föreningsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april och 15 oktober

Additional information is missing

Årligt föreningsbidrag
Barn och ungdomsföreningar (2024)

Ansök senast: Första oktober

Vem kan få föreningsstöd - Barn- och ungdomsförening - Innebär att man har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0-25 år ...

Sociala föreningar (2024)

Ansök senast: Första oktober

Vem kan få föreningsstöd - Social förening - Vilket innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har...

SISU idrottsutbildarna (2024)

Ansök senast: 31 oktober

- Utbetalning - Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni. - Finns det omständigheter som pek...

Studieförbund (2024)

Ansök senast: 31 oktober

Vem kan få föreningsstöd - Studieförbund - Vilket innebär att man som avdelning, omfattande en eller flera kommuner, bedriver...

Kulturföreningar (2024)

Ansök senast: Första oktober

Vem kan få föreningsstöd - Kulturförening - Vilket innebär att man genomför öppna kulturarrangemang/aktiviteter - - Utbetaln...