Karlskoga kommun  
Här finner du information om bidragsformer i Karlskoga kommun.
För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.
Hur gör jag?
För att kunna registerar ansökningar krävs att er förening tilldelats ett användarnamn och lösen.
Detta får du genom att kontakta Marina.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
Övriga bidragÖvriga bidrag
Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb (2019)Ansökan senastAnsökan
Årligt bidragLöpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Vänortsbidrag (2019)  
Bidragsberättigad förening kan ges ett ekonomiskt bidrag upp till 6 tkr för vänortsutbyte.
Det gäller både vid resa till vänort eller som värd för vänortsbesök.
Redovisning ska ske över att besöket har ägt rum och återbetalning sker om så inte har skett.

Utbetalningsplan

 • 90% av beslutat belopp utbetalas efter beslutet.
 • resterande 10% utbetalas efter att godkänd rapport insänts
Mer info
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Särskilt bidrag (2019)  
Särskilt bidrag kan utgå till verksamhet som inte kan förutses vid den tidpunkt som överenskommelse görs mellan föreing och kommun och gälla
Speciella aktiviteter
Projekt
Inventarier
Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Idrottsturism (2019)  
 Löpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Öset (2019)  
Årligt bidragLöpande Inloggning krävs för att söka detta bidrag
VerksamhetsbidragVerksamhetsbidrag
Barn och ungdomsföreningar (2019)Ansökan senastAnsökan
Vem kan få föreningsstöd - Barn- och ungdomsförening
Innebär att man har verksamhet för barn och ungdomar i åldern 0-25 år och som har sökt LOK-stöd eller motsvarande.

Utbetalning
Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.
Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen

 • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Mer info
Första oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Sociala föreningar (2019)  
Vem kan få föreningsstöd - Social förening
Vilket innebär att man som sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har, eller allvarligt riskerar att få, sociala problem och som annars kan komma att bli beroende av stöd från socialtjänstens IFO-verksamhet.

Utbetalning
Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.
Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen

 • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Mer info
Första oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag
SISU idrottsutbildarna (2019)  
Utbetalning
Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.
Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen

 • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Mer info
31 oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Studieförbund (2019)  
Vem kan få föreningsstöd - Studieförbund
Vilket innebär att man som avdelning, omfattande en eller flera kommuner, bedriver folkbildningsverksamhet inom Karlskoga kommun.

Utbetalning
Utbetalning av föreningsbidrag sker vid två tillfällen: januari och juni.
Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen

 • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Mer info
31 oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kulturföreningar (2019)  
Vem kan få föreningsstöd - Kulturförening
Vilket innebär att man genomför öppna kulturarrangemang/aktiviteter

Utbetalning
Utbetalning av föreningsbidrag sker vid ett tillfällen: januari.
Finns det omständigheter som pekar på att någon av ovanstående bestämmelser inte har uppfyllts kan bidraget hållas inne tills utredning har skett.

Förseningsavgift
Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen

 • 1-7 dagar för sent. Avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent. Avdrag 50 %
Ansökan mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.

Mer info
Första oktober Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Frågor: Kontakta Marina Sjödahl, 0586-614 20


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.