×
Information
Här finner du information om bidragsformer i Karlskoga kommun.
För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället.
Hur gör jag?
För att kunna registerar ansökningar krävs att er förening tilldelats ett användarnamn och lösen.
Detta får du genom att kontakta kommunens föreningskonsulent.