Brottsofferjouren Örebro län lokalfören.

Latest update: 9/15/2022
General
Brottsofferjouren Örebro län lokalfören. Create contactcard (vcf-file) for Brottsofferjouren Örebro län lokalfören.
Address Centralplan 7, 691 32, Karlskoga
Telefon bostad
Telefon arbete 010-489 10 30
Mobile 072-550 07 56
Email ingela.wistedt@orebrolan.boj.se
Homepage http://www.orebrolan.boj.se
Other information
Founded 1990
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Brottsofferjourernas Riksförbu
Activity Brottsofferstöd, Social verksamhet
Summary Brottsofferjouren Örebro län kan erbjuda dig som drabbats av brott:
- tid att lyssna och hjälp att formulera vad Du har varit med om
- information om hur en polisanmälan går till
- stöd vid eventuell rättegång
- information om hur det går till i rättssalen
- hjälp vid myndighetskontakter
- information om skadestånd
- hjälp att bearbeta vad som hänt och kunna gå vidare
- vi vill försöka hjälpa Dig på det sätt som Du själv tycker att Du
behöver
Vi stöttar brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor: Kontakta
Föreningskonsulent,

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28