Brödraföreningen föreningsbandet

Latest update: 3/2/2023
General
Brödraföreningen föreningsbandet Create contactcard (vcf-file) for Brödraföreningen föreningsbandet
Address Hyttåsvägen 17, 691 50, Karlskoga
Telefon bostad
Telefon arbete 0586-855 49
Mobile
Email foreningsbandet@frimurarorden.se
Homepage www.frimurarorden.se
Other information
Founded 1944
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Frimurare Orden
Activity Ordensällskap
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor: Kontakta
Föreningskonsulent,

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28