Karlskoga Agilitysport/kennel Klubb

Latest update: 4/28/2022
General
Karlskoga Agilitysport/kennel Klubb Create contactcard (vcf-file) for Karlskoga Agilitysport/kennel Klubb
Tomas Johansson
Address , 691, Karlskoga
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email info@kaskagility.se
Homepage http://www.kaskagility.se
Other information
Founded 2009
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Agility
Summary Föreningens syfte är att främja intresset för hundkunskap i allmänhet och agility i synnerhet. Stödja och hjälpa klubbens agilityutövande ungdomar. Föreningen sysslar huvudsakligen med hundtränings- och hundtävlingsverksamhet.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor: Kontakta
Föreningskonsulent,

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28