Kontaktservice

Latest update: 6/24/2020
General
Kontaktservice Create contactcard (vcf-file) for Kontaktservice
c/o Nickkällan
Address Hantverksgatan 5, 691 34, Karlskoga
Telefon bostad
Telefon arbete 0586-617 44
Mobile
Email kontaktservice@telia.com
Homepage www.kontaktservice.se
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Besöksverksamhet, Social verksamhet
Summary Besöksverksamhet, kontaktsamtal och ledsagning för äldre och funktionsnedsatta personer
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor: Kontakta
Föreningskonsulent,

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28