Nolsokna Byalag

Latest update: 3/3/2021
General
Nolsokna Byalag Create contactcard (vcf-file) for Nolsokna Byalag
Address Äsphöjden 241, 691 91, Karlskoga
Telefon bostad 180 90
Telefon arbete
Mobile
Email
Homepage
Other information
Founded 1984
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Byalagsverksamhet
Summary
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor: Kontakta
Föreningskonsulent,

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28